comasco - אגף החלפים והלוגיסטיקה

אגף החלפים והלוגיסטיקה

סכמת אגף החלפים והלוגיסטיקה
 
 ניהול מערך החלפים של החברה
 שיווק ואספקת חלפים ללקוחות החברה ולמוסכים מורשים
 אספקת חלקי חילוף לאגף השירות
 טיפול ואחזקת המרכז הלוגיסטי על כל מערכותיו
ניהול צי הרכב של החברה

 

מבנה ארגוני

 

תרשים מבנה ארגוני