אגף הכספים

סכמת אגף הכספים
 
 ניהול פיננסי של החברה
 תפעול המחשב המרכזי
 עדכון שוטף של התוכנות
 ניהול אשראי ללקוחות
 גבייה
 הפקת דוחות פיננסיים וניהוליים באופן שוטף
 

תרשים מבנה ארגוני