אגף הכספים

סכמת אגף הכספים
 
 ניהול פיננסי של החברה
 ניהול מערכות מידע
 ניהול אשראי ללקוחות
 גבייה
 הפקת דוחות פיננסיים וניהוליים שוטפים

 ניהול משאבי אנוש
 תשלום לספקים
 

תרשים מבנה ארגוני