comasco - אגף שירות

אגף השרות

סכמת אגף השירות
 תפעול המוסך המרכזי במרכז הלוגיסטי של החברה שבמצפה ספיר בצור יגאל
 קבלת קריאות שירות מכל רחבי הארץ
 תכנון והפעלת שירותי השדה ע"י ניידות שירות מצוידות
 טיפול בלקוחות לאחר המכירה
 הטמעת העדכונים הטכניים מהספקים
 השתלמויות טכניות למערך כוח האדם של החברה ולקוחותיה 
 ​מסירה של כלים חדשים ללקוחות החברה


 

מבנה ארגוני

 
 

תרשים מבנה ארגוני