comasco - היסטוריה

היסטוריה

1963- בלקווד-הודג' ישראל נוסדה ע"י קבוצת BLACKWOOD HODGE GROUP, U.K.
1966 - בלקווד-הודג' ישראל (קומסקו) קיבלה את נציגות חברת JCB בישראל.
1967 - פתיחת המרכז הלוגיסטי הראשון באזור התעשייה קריית-אריה פתח-תקווה. מאז הקמתה בלקווד-הודג' ישראל ייצגה את חב'  POTAIN עגורני צריח (קבוצת MANITOUWOC GROUP היום), TEREXרכינות עפר, מעמיסים אופניים, סקרייפרים ודחפורים וP&H /TEREXמנופים הידראולים היום.

1970 - חיים דנון הצטרף לחברה כמנהל מכירות.
1973- חיים דנון מונה לסמנכ"ל החברה.
1975- הוחלף שם החברה מבלקווד-הודג' ישראל לקומסקו
1982- חיים דנון מונה למנכ"ל החברה
1993- חיים דנון רכש 100% ממניות חברת קומסקו מ BLACKWOOD HODGE B.M. GROUP.
1993- פתיחת המוסך החדש בפתח תקווה.
1994- ערן דנון הצטרף לחברת קומסקו כמנהל מכירות אזורי ולאחר מכן מנהל מכירות כללי וסמנכ"ל.
1996- רכישת הקרקע עבור המרכז הלוגיסטי בכוכב יאיר.
2003- ביוני המעבר למרכז הלוגיסטי החדש בכוכב יאיר.