comasco - מחפרים זחליים קומפקטיים
כדי לקבל הצעת מחיר וכדי שנוכל לסייע
ולייעץ לך בבחירת הדגם המתאים עבורך,
כל שעליך לעשות הוא להתקשר אלינו
09-7499300
או למלא את הטופס ואנחנו נחזור אליך.
arrow-down16, arrow-down, download, bottom

מחפרים זחליים קומפקטיים

מחפרים זחליים קומפקטיים של  JCB בנויים לעבודה קשה והם נותנים לך את התמורה הטובה ביותר.

המחפרים מיוצרים  מהחומרים המעולים ביותר ובתהליכים מבוקרים. הכלים
 מוגנים היטב ומיועדים לעבודה נוחה בתנאים הקשים השוררים באתרי העבודה השונים.
מחפרון זחלי קומפקטי 48Z-1
מנוע 48 כ"ס  T3a
זרוע חפירה לעומק 3.532 מ'

משקל תפעולי 4,792 ק"ג
 
מחפרון זחלי קומפקטי 55Z-1

מנוע 48 כ"ס  T3a
זרוע חפירה לעומק 3.843 מ'

משקל תפעולי 5,366 ק"ג
 מחפרון זחלי קומפקטי 57C-1
מנוע 48 כ"ס  T3a
זרוע חפירה לעומק 4.077 מ'

משקל תפעולי 5,483 ק"ג
מחפרון זחלי קומפקטי 67C-1
מנוע 55 כ"ס  T4f
זרוע חפירה לעומק 3.720 מ'

משקל תפעולי 6,760 ק"ג
 מחפרון זחלי קומפקטי 85Z-1
מנוע 64 כ"ס  T4f
זרוע חפירה לעומק 3.625 מ'

משקל תפעולי  8,300 ק"ג
 מחפרון זחלי קומפקטי 65R-1
מנוע 48 כ"ס  T3a
זרוע חפירה לעומק 3.601 מ'

משקל תפעולי 6,601 ק"ג
מחפרון זחלי קומפקטי 86C-1
מנוע 64 כ"ס  T4f
זרוע חפירה לעומק 3.922 מ'

משקל תפעולי  8,600 ק"ג
מחפרון זחלי קומפקטי 51R-1
מנוע 48 כ"ס  T3a
זרוע חפירה לעומק 3.652 מ'

משקל תפעולי 5,112 ק"ג
מחפרון זחלי קומפקטי 90Z-1
מנוע 74 כ"ס  T4f
זרוע חפירה לעומק 4,137 מ'

משקל תפעולי  8,923 ק"ג
 מחפרון זחלי קומפקטי 100C-1
מנוע 74 כ"ס  T4f
זרוע חפירה לעומק 4.555 מ'

משקל תפעולי  9,693 ק"ג
לאנשי מכירות
 מחפרון זחלי קומפקטי 8008 CTS
מנוע 12 כ"ס  t4i
זרוע חפירה לעומק 1.69 מ'

משקל תפעולי 950 ק"ג
 
 מחפרון זחלי קומפקטי 8010 CTS
מנוע 18.5 כ"ס  T4i
זרוע חפירה לעומק 1.91 מ'

משקל תפעולי 1,110 ק"ג
 
 מחפרון זחלי קומפקטי 8020 CTS
מנוע 19.7 כ"ס  T4i
זרוע חפירה לעומק 2.62 מ'

משקל תפעולי 2,067 ק"ג
 
 מחפרון זחלי קומפקטי 8025 ZTS
מנוע 28 כ"ס  T4i
זרוע חפירה לעומק 2.832 מ'

משקל תפעולי  2,806 ק"ג
 מחפרון זחלי קומפקטי 8026 CTS
מנוע 24 כ"ס  T4i
זרוע חפירה לעומק 3.05 מ'

משקל תפעולי 2,867 ק"ג
 
 מחפרון זחלי קומפקטי 8030 ZTS
מנוע 28 כ"ס  T4i
זרוע חפירה לעומק 3.119 מ'

משקל תפעולי 3,217 ק"ג
 
 מחפרון זחלי קומפקטי 8025 ZTS
מנוע 32 כ"ס  T4i
זרוע חפירה לעומק 3.512 מ'

משקל תפעולי  3,651 ק"ג
מנוע 16HP
זרוע חפירה לעומק 2,576מ'
משקל תפעולי 1,674 ק"ג
 
מנוע 16HP 
זרוע חפירה לעומק 2.426 מ'
משקל תפעולי 1,788 ק"ג